Servisne informacije 13. januar

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u ponedeljak 13. januara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Ptikalj, Lokve, Brezojevice, Stravče i Kastrat;

– u terminu od 09 do 15 sati – Cvilin i Pelev Brijeg;

– u terminu od 09 do 15 sati: zgrade Holandske sestre, dvije zgrade iza njih, naselje oko njih u Park šumi Zagorč, zatim ul. Vukosave Božović, ul. Antona Čehova, ul. Nikole Lopičića, dio ulice Veljka Jankovića i dio Orijenske ulice.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 17 sati: Bogićevići, Valeta, Viš, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, motel „Sokoline“, Boronjina, Mandići i Ostrog Glava Zete, Slap, Donji i Gornji Rsojevići, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova i Rova (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova i Rova;

– u terminu od 08 do 15 sati: Bandići i Radovče.

Cetinje

– u terminu od 09 do 10 i od 15 do 16 sati – sela Rječke nahije (Ljubotinj, Podgor i Građani);

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, Golijanin i Ugnji.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Đonza, Sukobin, Draginje, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Fraskanjel, Ambula, Štodra i Lisna Bori;

– u terminu od 10 do 16 sati – naselja Donji i Gornji Štoj;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio naselja Kruče i dio naselja Nova Mahala.

 

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: Obalna stanica, Oćas, Bijeli Kamen, Bijelo Brdo i Gola Glava;

– u terminu od 09 do 16 sati – naselje Bijele Poljane;

– u terminu od 09 do 10 sati i od 15 do 16 sati: Sotonići, Brčelo i Bukovik.

 

Budva

– u terminu od 09 do 11 i od 12 do 13:30 sati:  naselje Ivanovići, stare zgrade Ivanovići, Komgrap i Bečićka plaža;

– u terminu od 09 do 10 sati – Hotel „MOC“ i odmaralište „Naftagas“;

– u terminu od 10:45 do 12:45 sati – hotel „Falkensteiner“;

– u terminu od 10:30 do 12 sati – hoteli „Avala“ i „Mogren“;

– u terminu od 12 do 13:30 – hotel „Putnik“;

– u terminu od 13 do 15 sati – hotel „Splendid“;

– u terminu od 14 do 15:15 sati – hotel „Beograd“, hotel „VST“, hotel „Montenegro“ i hotel „Belvi“.

 

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati – Stari grad (područje u okolini Pomorskog muzeja);

– u terminu od 09 do 13 sati – Prčanj (Šarena gomila);

– u terminu od 10 do 13 sati – Dražin Vrt.

 

Tivat

– u terminu od 09 do 11 sati: dio Kalimanja iznad magistrale prema Marićima, kao i Nikšićka i Bućarska ulica.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubla, Kameno, Stanovčići, Stjepčići i Obradovići.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Gubavač” (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dubrave, Kukulje, Sela i Livadice;

– u terminu od 10 do 16 sati: Nikoljac, željeznička stanica, Nedakusi, Majstorovina, Rakonje, Rastoka, Pisana Jela, Barice i Vergaševići.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Žari.

 

Kolašin

– u terminu od 09 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Rovca” (Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje i Gornja Rovca);

– u terminu od 09 do 14 sati – Ljuta i Međuriječje.

 

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Radmanci, Lagatori, Bor, Savin Bor, Ponor, Dašča Rijeka, Kruščica, Murovac, Javorova, Tucanje, Azane, Vrševo, Lješnica i Orahovo;

– u terminu od 09:30 do 14:30 – Laze;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio gradskog jezgra Petnjice (potrošači koji se napajaju sa trafo-stanice 10/0.4 kV Petnjica 1) i selo Godočelje.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 – dio sela Biševo.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 – selo Izvori.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 13. do 17. januara)

– Kurikuće i Trepča;

Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)

– Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

Nikšić (od 13. do 17. januar)

Ponedeljak

– u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;

– u terminu od 08 do 15 – Trepča;

– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.

Utorak

– u terminu od 08 do 17 sati – Spila;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;

– u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.

Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 13. do 17. januara)

– Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.

Danilovgrad (od 13. do 18. januara)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

                                                                                   Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 15/08/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio