Servisne informacije 14. januar

 

Zbog planiranih radova na mreži,  u utorak 14. januara,  bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 09 do 15 sati – Pelev Brijeg;

– u terminu od 09 do 12 sati: Plitvička ulica, ul. Bore Stankovića, Aerodromska i Bohiljska ulica;

– u terminu od 09 do 15 sati: zgrade Holandske sestre, dvije zgrade iza njih, naselje oko njih u Park šumi Zagorč, zatim ul. Vukosave Božović, ul. Antona Čehova, ul. Nikole Lopičića, dio ulice Veljka Jankovića i dio Orijenske ulice.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 17 sati: Bogićevići, Valeta, Viš,  Glava Zete, Slap, Donji i Gornji Rsojevići, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova i Rova (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 10 sati: kompletno područje Spuža, Podanje, Klikovače, Komunica, Novo Selo, preduzeća Čakarević, Rakočević, Pirela i Clean Max, Šume Bećirovića, Sušica, Kokotovac, Podglavice, Maljat, Grbe, Daljam, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje, preduzeća Savović, Selekt, Jovanović, Volmont, Kosić, Farmont, Betonjerka, Mamućevina, Jastreb, dio Lazina, Suk, Mamućevina, Plana, Koljat, Begovine, Strahinjići, Martinići, Ciglana, Burum, Lije , Stanojevića Rupa, Stologlav, Eko selo, Lakat, Iverak, Osredina, Bregovi Mijovića, Gornji Crnci, Ćelija Piperska, Kopilje, Seoce, Radovče, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Velje Brdo, Donje Šume, Pričelje, Markovo Kopito, preduzeća Šampinjoni i Fabrika sira, KP Dom i Velje Brdo (isključenja u trajanju od 5 minuta navedenom terminu);

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: područje grada Danilovgrada, Jelenak, Klanica, farma koka, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba i Jablan, Pješivci, Bogićevići, Lalevići, Veleta, Rova, Brijestovo, Sretnja, Mosori, Frutak, Kujava, Rsojevići, Orja Luka, Vinići, Zagorak, Tunjevo, Viš, Dobro Polje, Adžin most, Bare Šumanovića, Šabajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići i Kupinovo, Grlić, Ćurioc, Lazine, Bjelousi, Kopito Petrovića, Begovine, Tomaševići, Gruda, Jabuke, Lazarev Krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići kao i preduzeća GSI i ZIP, Branelovica i Zagreda, Velje Polje i Pažići (isključenja u trajanju od 5 minuta navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, motel „Sokoline“, Boronjina, Mandići i Ostrog;

– u terminu od 08 do 15 sati: Bandići i Radovče.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, Golijanin i Ugnji;

– u terminu od 09 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Đonza, Sukobin, Draginje, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Fraskanjel, Ambula, Štodra i Lisna Bori;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio naselja Kruče i dio naselja Nova Mahala;

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: Obalna stanica, Oćas, Bijeli Kamen, Bijelo Brdo i Gola glava;

 

Budva

– u terminu od 09 do 15 sati: Rozino, naselje Bečići (iznad Naftagasa), neselje Centar i Bjeli Do i Topliški Put.

 

Kotor

– u terminu od 09:30 do 11 sati – Lastva Grbaljska (Bomeks);

– u terminu od 15 do 16:30 sati – Industrijska zona (Daido Metal);

– u terminu od 11 do 12:30 sati – Industrijska zona (Ekspo);

– u terminu od 13:45 do 15:30 sati – Industrijska Zona (Imlek);

– u terminu od 12:30 do 14 sati – Industrijska Zona (Jugopetrol);

– u terminu od 16:15 do 18:30 sati – Industrijska Zona (Kips);

– u terminu od 09 do 13 sati – Autokamp i centar Stoliva.

 

Tivat

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Kukuljina, Avio servis – Tivat, kao i kratkotrajni prekidi na području Gradiošnice, Vrijesa i Mrčevca;

– u terminu od 11 do 13 sati – kontrolni toranj Aerodroma – Tivat;

– u terminu od 15:30 do 17 sati – postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda Kotora i Tivta;

– u terminu od 09 do 11 sati – Aerodrom „Tivat“;

– u terminu od 12:30 do 14 sati – pumpna stanica „Solila“;

– u terminu od 14 do 15:30 sati: samoposluga Merkator na Seljanovu, uključujući i kratkotrajne prekide na području Seljanova, Donje Lastve i Lepetana;

– u terminu od 17 do 18 sati – Radovići (poslovni objekti Luštica Development).

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubla, Kameno, Stanovčići, Stjepčići i Obradovići.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Gubavač” (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Gornja i Donja Orahovica;

– u terminu od 10 do 16 sati: Barice, Vergaševići, Bijeli Potok, Krstače, Stožer, Pavino Polje, Potkrajci, Brestovik, Crhalj, Ivanje Koraći, Korita, Lazovići Čoklrije, Bijeli Potok, Grab, Kovrene, Gorice, Vergaševići, Bliškova i Stožer;

 

Mojkovac:

– u terminu od 09 do 13 sati – Polja.

 

Kolašin

–  terminu od 09 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Prekobrđe” (Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška gora, Uljari i Sela);

– u terminu od 09 do 14 sati – Đuđevina i Međuriječje.

 

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Polimska ulica, naselje oko Tehničke škole, gornji dio Obalskog naselja,Tehnička škola i Granična policija;

– u terminu od 09:30 do 14:30 – Babino i dio sela Mašte.

Plav

– u terminu od 09 do 12 sati – dio sela Pepići;

– u terminu od 12 do 14:30 sati – selo Liješće.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Malindubrava.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 13. do 17. Januara)

– Kurikuće i Trepča;

Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)

– Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

Nikšić (od 13. do 17. januar)

Ponedeljak

– u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;

– u terminu od 08 do 15 – Trepča;

– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.

Utorak

– u terminu od 08 do 17 sati – Spila;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;

– u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.

Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 13. do 17. januara)

– Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.

Danilovgrad (od 13. do 18. januara)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

                                                                                    Služba za korporativne kominikacije – CEDIS

  • 15/08/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio