Servisne informacije

Podgorica

-u terminu od 08:30 do 15 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah

-u terminu od 08:30 do 15 sati: ulica Lička, ul. Đura Daničića i ul.Branka Deletića I dio Donjih Kokota

 

Cetinje

-u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 09 do 17 sati: Lastva Čevska

 

Danilovgrad

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

 

Nikšić

-u terminu od 10:00 do 15:30 sati: ( Povremeno) Garden Gold (Montekuk),  Ćemenca, Vodovod Pumpe Duklo, Duklo ,Grebice , Šik Javorak ,Rastoci ,Zla Gora, Parzizanski put, Hercegovački put, Kasarna,Tehno Baza, dio Kočana,  Mi-rai, dio Kapina polja, Pivara Zgrade Kod Albone u Rastocima, Kolektor “PPOV-Studenca” , Sportski Centar Ul. 29 Novembar ,Zgrada Pejtona, Ul.Jola Piletića, Ul. Nikole Tesle, zgrada Zinik “, Ul. Serdara Šćepana,Ul. 2. Dalmatinska, Zgrada Profesorska, Ul. Peka Pavlovića, Grudska Mahala ,Ul.Žarka Zrenjanina, Bistričko Naselje,” Samački Hotel

Građevinsko”, Rudo Polje , Integralovo naselje, Ul.Baja Pivljanina, (Zgrada Željezare)”,(Zgrada Boksita)”, dio ul.Njegoševe, Goranović Klanica, komplet Dragova Luka, Mokra njiva, Gornje polje, Miločani, Vidrovan, Brezovik, Rastovac, Oštrovac, Naselje Humci, Bistričko naselje, Rudo Polje, Integralovo naselje, ul.Alekse Backovića, dio Nikole Tesle, Glibavac, Pišteta, Praga, Lipova ravan, Orah, Šipačno, Sjenokosi, Vir, Šume, Zavraca, Čeline, Presjeka, Srijede

-u terminu od 08:00 do 18:00: Osječenica, Grahovac, Zaslap,  Nudo ,Rojevići, Zakurljaj,  Prisoje, Brana, Gornje Polje,  Podkraj, Grahovo ,Katunjani, Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči

-u terminu od 08:00 do 16:00: dio Dragove luke

-u terminu od 08:00 do 16:00: Petrovići

 

Plužine

-terminu od 10:00 do 17:00: Donja Brezna, Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen, Gornja Brezna, Podprisoje, Lug

-u terminu od 08:30 do 16:30 sati:  Dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići, Barni do

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati:  Barni Do

 

Bar

-u terminu od 09:00 – 14:00 sati: Virpazar kod Škole, kod Vukosavovića, Mašanovića I drugih

 

Bar-Sutomore

-u terminu od  09:00  do 15:00 sati (u trajanju od po 30 minuta po izvodu): Orovo,Mirište,Đuričine Vodr,dio Mirošice 1,ul.Cara Lazara,dio Lenjinove,Suvi Potok,Tomovići i naselje iznad i ispod magistrale kod pribojskog odmarališta

 

Ulcinj

-u terminu od 08:00-17:00 sati: Šas,Selita, Sukobin, Đonze, Ambula, Fraskanjel, Draginje, Štodra, Lisna Bori, Donji Kravari, Gornji Kravari

 

Kotor

-u termiinu od 09 do 12 sati: Plagenti-dio korisnika

-u terminu od 09 do 13 sati: Muo-Ramadanovići

-u terminu od 08 do 14 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bakoči, Bunovići, Repaji

 

Herceg Novi

-u terminu od 08 do 12 sati: Meljine oko kružnog toka

-u terminu od 08 do 15 sati: Kameno , Žlijebi,Ubli

-u terminu od 08 do 13 sati: Bijela, dio ispod magistrale , naselje Pijavica

 

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo:Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u termin od 09 do 14:30 sati: dio ul.Voja Maslovarića,naselje u blizini škole  Radomir Mitrović  i OŠ Radomir Mitrović

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela:Zagrađe

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio ulice Četvrte Crnogorske,Teramska ulica i dio ulice 29 novembar

 

Plav

-u terminu od 12:00 h  15:30 sati, moguće isklučenje  dalekovoda 10 kV Meteh:  Meteh.Skić,Babino Polje,Komarača,mHE Jara,Prnjavor,Malo Selo,Đurička Rijeka;repetitor Kofiljača,Jasenice,Ski Lift,Hoti,Vojno Selo,Hakanje i Gropa

 

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Šlama,Šabovića Džamija i Dreškovića mahala

-u terminu od 10 do 13 sati: selo Kofiljača

 

Rožaje

-u terminu od 12:00 h- 15:00 sati: Biševo,Bać,Jablanica,Bašča,Hurije , Grahovo, Klanac, Balotiće, Dračanovac, Malindubrava, Bukovica, Honsiće, Pripeč, Bijela Crkva, Njeguši, Gornja i Donja Lovnica I  Industrijska zona Zeleni

 

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Radetina

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bašča

-u terminu od 12:00 do  15:00 sati:  Biševo,Bać,Jablanica,Bašča,Hurije ,Grahovo,Klanac,Balotiće,Dračanovac,Malin dubrava,Bukovica,Honsiće,Pripeč,Bijela Crkva,Njeguši,Gornjai Donja Lovnica,Indusriska zona Zeleni

 

 

Bijelo Polje

-u  terminu od 08:00 do 09:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

-u  terminu od 09:00 do 18:00: Boturići, Dobrakovo, Granični prelaz, Kumanica, Kanje, Mioče, Dobrinje, Dobro Brdo, Metanjac;

-u  terminu od 17:00 do 18:00: Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir;

-u  terminu od 08:30 do 14:00: Ravna Rijeka;

-u  terminu od 08:30 do 15:00: Brestovik;

-u  terminu od 08:00 do 18:00: Donja Lipnica, Loznice, Malo Polje, Loznice Šćekić, Rijeka, Konatari.

-u  terminu od 08:00 do 09:00: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Muslići, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama;

-u  terminu od 09:00 do 18:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

-u  terminu od 17:00 do 18:00: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Muslići, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama

 

Mojkovac

-u  terminu od 09:00 do 14:00: Štitarica.

 

Kolašin

-u  terminu od 09:00 do 14:30: Drijanak;

-u  terminu od 08:30 do 14:30: Liješnje

 

Pljevlja

-u terminu od 08:00 – 18:00 sati: Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Otilovići

 

Šavnik

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko

-u terminu od 09:00-18:00 sati: Timar, Slatina, Mljetičak, Dobra Sela

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Bijela, Miloševići, Kruševice

-u terminu od 08:00-18:00 sati: Boan, Tušinja

 

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata – u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Berane (od 07.10. do 12.10.)

Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica

 

Šavnik (od 07.10. do 11.10.)

07-09.10

 

BIJELA

MILOŠEVIĆI

KRUŠEVICE

 

09-10.10.

 

RUDO POLJE

DUBROVSKO

GORNJE POLJE

DUŽI

KUTNJA NJIVA

KOMARNICA

KOZARICA

POŠĆENJE

PETNJICA

 

Nikšić ( od 07.10. do 12.10.)

Nudo 1 i 2 ponedjeljak,

Utorak- Sve osim TS-K Spila, TS-K Savino Brdo, TS-K Okolista, STS Zagora Donja. Srijeda- STS Gronje Polje 1 i 2, STS Brana ,

Cetvrtak- STS Nudo 1 i 2, STS Zaslap,

Petak- STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

 

Bijelo Polje ( od 07.10.  do 12.10.)

-Strojtanica , ,Kisjela Voda,Potkrajci ,Njegnjevo,Sutivan,Dubrave,Kukulje,Livadice,Sela,Oluja,Donja ,Unevina Nova,Metanjac,Kanje, Dobrinje ,Mioče,Dobro Brdo,Dobrakovo,Rodijelja,Pećarska,Žiljak,Boturići,Mirojevići,Kok,Hasanbegovići,Bistrica, Dolac,Mojstir,Šolje,Jablanovo,Požeginja

 

-Barice

 

Danilovgrad (od 07.10 do 11.10.)

10-11.10.

PJEŠIVAČKI DO

RŽIŠTA

FRUTAK

 

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila od ponedeljka 07. oktobra do petka 11. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Bijelo Polje 07.10.

– Brzava

 

Bijelo Polje 08.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

– Rasovo

– Rijeka

– Voljavac

– Ćukovac

– G. Grad

 

Bijelo Polje 09.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

 

Kolašin 09.10.

– Drpe

– Oćiba

– Pčinja

 

Kolašin 10.10.

– Pčinja

– Manastir Morača

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 01/06/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio