Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 09. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 14 sati: Dio ul. Janka Đonovića.

– u terminu od 08 do 15 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, ulica Lička, ul. Đura Daničića i ul.Branka Deletića;

  1. Vukosava Božovića, ul. Antona Čehova, ul. Nikole Lopičića, dio ul.Veljka Jankovića, dio ul.Orijenske, Goranska i Žabljačka ulica, dio Zlatice oko škole, Imanje Knjaz i naselje oko njega.

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul.Desanke Maksimović,  ul. Dušana Duće Mugoše , Dom zdravlja i vrtić u  Donjoj Gorici, zgrade na uglu Dalmatinske i Moskovske ulice kod kružnog toka.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 13 sati: Dio Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont.

– u terminu od 11 do 15 sati: Dio Lazina.

– u terminu od 10 do 15 sati: Donji Zagarač.

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići,  Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornje polje(Grahovsko), Brana, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka, Srijede, Grahovac.

– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Gornje polje, Rastovac,  Vidrovan, Vodovod-kaptaža, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova ravan, Jasenovo polje, Praga.

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio Dragove Luke, Relejska, Bistrička, Dragovolučka.

– u terminu od 09 do 17 sati: Petrovići.

 

Bar

– u terminu od 10 do 12 sati: Šušanj kod Mudrića I Ičevića.

 

Budva

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: Dio Naselja Podličak.

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Mokrine, Kruševice, Vrbanj.

– u terminu od 08 do 10 sati: naselja, Čela i  Podi.

– u terminu od 11 do 13 sati: Zelenika naselja, Sasovići, Presjeka, Nakićenovići, Nogulovići, Marići, Opačica.

– u terminu od 08 do 08:30 sati: Bijela, Pijavica, Bjelsak Vala.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: naselja Kumbor, Zmijica, Zelenika, Đenovići. (prekidi u trajanju do 3 minuta).

– u terminu od 11 do 12:30 sati: Baošići. (prekidi u trajanju do 3 minuta).

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Bijela i Kamenari. (prekidi u trajanju do 3 minuta).

 

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Grbalj, naselja Kavač, Troica, Pržice, Crveni brijeg.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 17 sati: Šas,Selita, Sukobin, Đonze, Ambula, Fraskanjel, Draginje, Štodra, Lisna Bori, Donji Kravari, Gornji Kravari.

 

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Muslići, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama;

– u terminu od 08 do 18 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisjela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir), BTS Donja Lipnica, Malo Polje Loznice-Šćekić i Rijeka;

– u terminu od 08 do 18 sati: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje;

– u terminu od 08 do 14 sati: Ravna Rijeka i Ivanje-škola;

– u terminu od 08 do 11 sati: Sipanje i Ostrelj;

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Rakonje;

– u terminu od 09 do 15 sati: Rasovo;

– u terminu od 09:30 do 15 sati: Bliškovo;

– u terminu od 10:30 do 13 sati: Ribarevine;

– u terminu od 12 do 15 sati: Muslići i Poda;

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Muslići, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama.

 

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Lepenac;

– u terminu od 10 do 13 sati: Uloševina;

– u terminu od 10 do 14 sati: Planinica;

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 14 sati: Starče;

– u terminu od 08 do 14:30: sati Blatina;

– u terminu od 08 do 18:30 sati: Drpe, Oćiba i Pčinja.

 

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trpez, Laze,Vrbica,Trpezi,Kalica i Fabrika Lavista.

 

Plužine

– u terminu od 08 do 16 sati: Goransko.

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Mtatinje selo , T mobile repetiror.

– u terminu od 12:30 do 16:30 sati: Šume,  Goransko, “Sinjac (Pivski Manastir)” Plužine.

– u terminu od 17 do 18 sati: Donja Brezna.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio gradskog naselja 30 Septembar i dio sela Bašča.

– u terminu od 10 do 15 sati: Isklučivanje (pojedinačno) 10 kV izlaza u TS 35/10kV „Rožaje“.

 

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dolja i Grebaje.

 

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Drinčić, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica, Boan i Tušinja.

– u terminu od 08 do 15 sati: Grad Šavnik, Opština Šavnik, bolnica.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Pliješevina, Hodžići, Trnovice, Otilovići.

 

Žabjak

– u terminu od 09 do 17 sati: Aluga, Rasova.

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata – u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Berane (od 07.10. do 12.10.)

Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica

 

Šavnik (od 07.10. do 11.10.)

07-09.10

 

BIJELA

MILOŠEVIĆI

KRUŠEVICE

 

09-10.10.

 

RUDO POLJE

DUBROVSKO

GORNJE POLJE

DUŽI

KUTNJA NJIVA

KOMARNICA

KOZARICA

POŠĆENJE

PETNJICA

 

Nikšić ( od 07.10. do 12.10.)

Nudo 1 i 2 ponedjeljak,

Utorak- Sve osim TS-K Spila, TS-K Savino Brdo, TS-K Okolista, STS Zagora Donja. Srijeda- STS Gronje Polje 1 i 2, STS Brana ,

Cetvrtak- STS Nudo 1 i 2, STS Zaslap,

Petak- STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

 

Bijelo Polje ( od 07.10.  do 12.10.)

-Strojtanica , ,Kisjela Voda,Potkrajci ,Njegnjevo,Sutivan,Dubrave,Kukulje,Livadice,Sela,Oluja,Donja ,Unevina Nova,Metanjac,Kanje, Dobrinje ,Mioče,Dobro Brdo,Dobrakovo,Rodijelja,Pećarska,Žiljak,Boturići,Mirojevići,Kok,Hasanbegovići,Bistrica, Dolac,Mojstir,Šolje,Jablanovo,Požeginja

 

-Barice

 

Danilovgrad (od 07.10 do 11.10.)

10-11.10.

PJEŠIVAČKI DO

RŽIŠTA

FRUTAK

 

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila od ponedeljka 07. oktobra do petka 11. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Bijelo Polje 07.10.

– Brzava

 

Bijelo Polje 08.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

– Rasovo

– Rijeka

– Voljavac

– Ćukovac

– G. Grad

 

Bijelo Polje 09.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

 

Kolašin 09.10.

– Drpe

– Oćiba

– Pčinja

 

Kolašin 10.10.

– Pčinja

 

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 19/09/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio