Servisne informacije

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 10. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 17 sati: područje Lješanske nahije-  Barutana, Goljemadi, Begova glavica, Liješnje, Brežine, Staniseljići, Parci, Progonovići, Gradac, Bigor, Ćepetići, Orasi, Lipe, Zagora, Buronje i Pelinovo.

– u terminu od 08 do 15 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo,  željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, ulica Lička, ul. Đura Daničića i ul.Branka Deletića; dio Donjih Kokota; zgrade na raskrsnici ul. Kralja Nikole  i  ul. 27 marta.

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio ul. Desanke Maksimović.

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Strahinjići, Kopilje, Gostilje, Vukotica, Dobri Do i Ruišta.

– u terminu od 08 do 18 sati (10.10.-11-10.): Frutak, Repotitor Kurilo, Ržišta i Pješivački Do. (ODLAŽU SE RADOVI)

 

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Donjeg Polja i dio naselja Ponor.

 

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Zaslap, Nudo, Šume, Prisoja, Čeline, Vrzipov do, Presjeka i Srijede.

– u terminu od 08 do 10 sati: Dio Vitalca, Riđani, Moštanica.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kamensko.

– u terminu od 08 do 16 sati: Petrovići.

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

– u terminu od 08 do 18 sati: Dio Grahova, oko hotela i škole.

– u terminu od 10 do 16 sati: Komplet Župa nikšićka i Rudnici Boksita.

– u terminu od 10 do 16:30 sati: Dom Armije, Hotel Onogošt, Dom Zdravlja, Zgrada Drvoimpexa, Auto Moto Društvo ,Mlin, Gimnazija  , Ul. Nikole Tesle, GradskaPumpa, Staro Pazarište, Pedagoška (Ul. Danila Bojovića),” Kod Konija, (Ul. Vuka Karadžića)”,OŠ  Mileva Lajović, Ul. Milice Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića,Ul. VI Crnogorske , Ul. Alekse Backovića, Iza Pivnice, PP Neksan , Rudo Polje, V proleterska, Delta-Maxi (Tempo) , Zgrada Neksana ,Gradnja Inženjering, Žirovnica, Ćipranić,Ploča Dragovoljska, Laz, Risji Do, Rudnici Boksita Bunići, Dragovoljići , Rubeža ,Kunovo, Lukovo ,Granice ,Seoca, Bukovik, Ivanje, Vučje, Prekića Polje ,Gvozd, Smoljevina,Gora Ćeranića,”Gradačka Poljana”, Budo Tomović Ozrinići, Bršno, Gračanica, Rampa Boksita, Mljekara Srna, Koni, Pjastera, Restoran Željezare (Buda Tomovića), Buda Tomovića, Humci i dio Oštrovca.

Dio Ul. Vuka Karadžića”, zgrade Joković Zgrade Sindikata, Rubeža, Gvozdenice, Prijespa, dio Kličeva, Šljunkara, Progres, Distributivni centar.

– u terminu od 12:30 do 14:30 sati: Laz, Dragovoljići, Bunići, Risji do.

 

Bar

– u terminu od 08 do 16 sati (povremena isključenja do 30 minuta): dio Ilina u Jugoslovenskoj ulici kod Rudića, Zgrada Bigovića, Lokali na Plaži od mosta Željeznice do kraja šetališta na Žukotrlici i Zgrada LEPONT-a.

– u terminu od 10 do 12 sati: dio potrošača iznad magistrale od ul 101 do 126.

– u terminu od 11 do 14:30 sati: naselje Čanj, Biserna Obala, Mišići, Djurmani, Grabovik, Drina kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni Rt i Velji Grad.

 

Budva

– u terminu od 08:30 do 15 sati: kratkotrajna naizmjenična isključenja na području Opštine Budva u trajanju do 3 minuta.

 

Sutomore

– u terminu od 08 do 16 sati (povremena isključenja do 30 minuta): Mirošica 2, Gorelac, Rutke, Tudrak, Mirošica 1 kod Ostojića, Njegoševa ulica, Obala Iva Novakovića, Hotel Sozina, odmaralište Srbobran, Zgrada Courier eco i hotel Korali.

 

Ulcinj

– u terminu od 08 do 17 sati: Šas, Selita, Sukobin, Đonze, Ambula, Fraskanjel, Draginje, Štodra, Lisna Bori, Donji Kravari, Gornji Kravari.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: kratkotrajna naizmjenična isključenja na području Opštine Ulcinj i Ostrosa u trajanju do 3 minuta.

– u terminu od 09 do 12 sati: hoteli Otrant, Lido i Belvi, Đerane, Velika Plaža, Štoj i Ada Bojana.

– u terminu od 12 do 15 sati: Štoj i Ada Bojana.

 

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Jošanica i Konjuhe.

 

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Tmušiće i planinski prevoj Lokve.

– u terminu od 10 do 15 sati: pojedinačno isključivanje 10 kV izlaza u TS 35/10 kV „Berane 2“ (Centar).

– u terminu od 10 do 14 sati: pojedinačno isključivanje 10 kV izlaza u TS 35/10 kV „Polica“.

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 09 sati: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama.

– u terminu od 08 do 09 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir).

– u terminu od 08 do 18 sati: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama i Kameno Polje.

– u terminu od 08 do 18 sati: Livadice, Dubrave, Kukulje i Sela.

– u terminu od 09 do 15 sati: Stožer, Drndari, Potrk, Cerovo i Femića Krš.

– u terminu od 17 do 18 sati: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama).

– u terminu od 17 do 18 sati: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir).

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 15 sati: DV 10 kV Rovca (Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Višnje, Velje Duboko, Međuriječje, Mrtvo Duboko, Smolice, Andrijevo, Gornja Rovca, Bogutov Do i Trmanje).

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Bojići.

– u terminu od 08 do 18 sati: Drpe, Manastir Morača i Pčinja.

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Razdolje i dio sela Bašča.

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Meteh.

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Pliješevina, Otilovići i Uskoci.

– u terminu od 09 do 16 sati: Kosanica, Mijakovići, Gusino Brdo, Krupice, Potpara, Rzav, Bare Visibabe, Pandurica, Kotlajići, Čavanj, Pušonjski Do, Đurđević Tara, Kutuša repetitor, Zaglavak, Lever Tara, Bitine, Glibaći, Palež, Jovići, Pupović, Kalušići, Ograđenica, Zasada, Slatina, Kolijevka, Morajice, Meki Do, Brenta Petrović, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Zajdni Do, Ski lift, Jelov Panj, Vaškovo, Bandijer, Premćani i Selac.

– u terminu od 10 do 12 sati: Đakovići.

– u terminu od 11 do 15 sati: Kruševice.

 

Šavnik

– u terminu od 08 do 18 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Drinčić, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Pošćenje, Petnjica i Prekorjače.

 

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

 

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata – u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Berane (od 07.10. do 12.10.)

Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče, Dolac, Veliđe, Crni Vrh, Praćevac, Bastahe, Lubnice, Glavaca, Vuča, Kurikuće, Jelovica

 

Šavnik (od 07.10. do 11.10.)

07-09.10

– Bijela

– Miloševići

– Kruševice

 

09-10.10.

– Rudo Polje

– Dubrovsko

– Gornje Polje

– Duži

– Kutnja Njiva

– Komarnica

– Kozarica

– Pošćenje

– Petnjica

 

Nikšić (od 07.10. do 12.10.)

Nudo 1 i 2 ponedjeljak,

Utorak- Sve osim TS-K Spila, TS-K Savino Brdo, TS-K Okolista, STS Zagora Donja. Srijeda- STS Gronje Polje 1 i 2, STS Brana,

Četvrtak- STS Nudo 1 i 2, STS Zaslap,

Petak- STS Tospude1, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2

 

Bijelo Polje (od 07.10. do 12.10.)

-Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja i Barice.

 

Danilovgrad (od 07.10 do 11.10.)

10-11.10.

– Pješivački Do

– Ržišta

– Frutak

 

NOVA BROJILA

 

Nova elektronska brojila od ponedeljka 07. oktobra do petka 11. oktobra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

 

Nikšić 10.10.

– dio Grahova

 

Bijelo Polje 07.10.

– Brzava

 

Bijelo Polje 08.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

– Rasovo

– Rijeka

– Voljavac

– Ćukovac

– G. Grad

 

Bijelo Polje 09.10.

– Donja Lipnica

– Loznice

– Malo Polje

 

Kolašin 09.10.

– Drpe

– Oćiba

– Pčinja

 

Kolašin 10.10.

– Pčinja

 

 

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

  • 01/06/2020
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio