Servisne informacije za 25. oktobar

Zbog planiranih radova na mreži, u poneđeljak 25. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

 

Podgorica

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Bioča, crpna Bioči i Grudice, Podsić i Ras

– u terminu od 07 do 15 sati: dio naselja oko TS 220/110 kV “Zagorič”, Gornji i Donji Rogami, Miletine njive, Vranjske njive, dio Veljeg brda, Cerovice, Drezga, Baći, Straganica, Stijena Piperska, Radevići, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići i Gola strana

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul. Sarajevske, Polimske, Dr.Nika Miljanića, Milana Kuča, Casno-a, Zetskog odreda i Đulje Jovanova, ul. Dr.Saše Božovića i dio ul. Nikole Tesle

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio ul. Miljana Vukova, Novaka Miloševa i Balšića

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Farmaka

 

Cetinje

– u terminu od 08 do 14 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Bobija, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, dio Dobrske Župe i Božija Voda (kratka isključenja u navedenom periodu), dio Dobrske Župe i Đalci

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva,  Zajčina, Mihailovići, Poseljani i Zaštek

 

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunica, dio Studenog, Baloče

 

Tuzi

– u terminu od 09 do 16 sati: dio Vulevića

 

Nikšić

– u terminu od 09 do 11 sati: Dio Vraćenovića

– u terminu od 08 do 15 sati: Donja Somina, Jasikovica, Zaljutnica, Gornje Crkvice

– u terminu od 08 do 9 sati: Studenca, Brlja, Aerodrom, Kočani , NTC logistik, Taložnik, VP Kapino Polje, Pilana Milić Kočani, Poklonci, Poklonci Vodovod, Krupac, Crnodoli, Vitalac, Štedim, Vib-Bas, Lovćen Auto, Golijsko Naselje Kličevo, Kamenolom Vrtac, Booster, Radulović Šljunkara, Tunel Budoš, Stubičko Međeđe, Stubički Dolovi, Stubica, Paprati, Cerovo, Bogetići, Drenoštica, Vitasojevići, Straševina,  Pekara (Uniprom), Benzinska pumpa Nikšić 3, Kličevo , Mesna Industrija Goranović,Tei Mont, Novi Monte-živ, Žitan Petrol – Brlja, Stovarište Neckom, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac , Riđani, Kuside Vojska, Stari Dvori (Stuba), Most Na Moštanici, Metalac , Neckom, Mušovina, Čađalica, Ul.Ivana Milutinovića, Zgrada EPCG, Ul. Peta Proleterska, Ul. Jovana Cvijića, Ul. Manastirska, Ul.Njegoševa ,Trg Slobode

– u terminu od 09 do 13 sati: Neckom

– u terminu od 13 do 17 sati: Straševina,  Pekara (Uniprom), Benzinska pumpa Nikšić 3, Kličevo , Mesna Industrija Goranović,Tei Mont, Novi Monte-živ, Žitan Petrol – Brlja, Agromont, Atlas Montenegro, Vrtac, Široka Ulica, Broćanac , Riđani, Kuside Vojska, Stari Dvori (Stuba), Most Na Moštanici

 

Bar

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Mikovići, Braćeni, Dabovići, Komarno, Gađi, Šiševići, pumpe Vodovoda, Orahovo, Dupilo i Popratnice

– u terminu od 08 do 16 sati: Koštanjica, Tejani, Gornja i Donja Briska i Livari

 

Budva

– u terminu od 13 do 15 sati: Autoperionice u blizini hotela “MOC” u Bečićima

 

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Kavač – centar

– u terminu od 09 do 12 sati: Markov Rt- Područje oko Instituta Vrmac

– u terminu od 10 do 12 sati: Dobrota – područje od Studentskog doma do Pionira

 

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Žlijebi ,Ubli, Mokrine, Kruševice, Vrbanj

– u terminu od 09 do 12 sati: Bijela-Pijavica

– u terminu od 11 do 15 sati: Bijela, Kamenari, Đurići

 

 

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 16 sati: Pavino Polje, Ostrelj, Pećarska, Čokrlije, Pripčići, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Sipanje, Korita, Ličine, Moravac, Šipovice, Stubo, Vrh, Negobratina, Osmanbegovo Selo, Lazovići, Čampari, Sušica, Đalovići, Sokolovac, Dupljaci, Nikoljac, Gornje Grančarevo, Bliškovo – Ponikvice, Livadice, Potoci, Čokrlije, Mahala, Krstače, Pavino Polje, Bijeli Potok, Grubješići, Kičava, Biokovac, Grab, Kovren, Vergaševići, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer

– u terminu od 09 do 11 sati: Goduša – Škola

– u terminu od 11 do 14 sati: Roduljici

 

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:  Rogobore, Babljak, Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir, Rečine, Lokve, Padež, Skrbuša, Bijeli Potok, Planinica, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekići, Sunga, Bare Kraljske, Lug Vukićevića, Drndari, Suva Gora, Vranještica, Padež, Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova Ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška Gora, Uljari, Sela

– u terminu od 09 do 15 sati:  Babljak, Moračka Bistrica

 

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Gornja Rženica

 

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Prigracko naselje Ibarac

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela: Laze, Vrbica, Trpezi, Kalica i fabrika košulja Lavista, Dio sela Vrbica, Dio sela Trpeza

 

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Beranselo,Dolac,Lužac,Buče,Vinicka,Trepča,Šekular,R.Marsenića.Lubnice, Jelovica,Kurikuće,Glavaca i Vuča

 

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati: “Buljov Pod, naselje Pećića Ograde, ul. Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, restoran Oro, restoran Zlatni Papagaj, hotel Jezera, hotel Durmitor, Titova vila, zgrada

Nacionalnog parka, ul. Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, jedna kuća u Petrovoj strani, Ivan Do, restoran na Crnom jezeru, ul. Gavrila i Jovana Šibalije, pumpe na Crnom jezeru”, “Odmaralište Jelika, Robna kuća, supermarket Voli, hipotekarna banka, ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, dio trga Durmitorskih ratnika, ul. Vuka Karadžića, tržni centar i dio ul. Narodnih heroja

– u terminu od 09 do 18 sati: Tepca, Reciklažni Centar, Kovačka Dolina, Prisoje, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, objekat Vojske na Štuocu, Štuoc – Vojska, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora

 

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati:  Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče

– u terminu od 10 do 14 sati:  Ul. Vlatka Samardžića, dio naselja Moćevac, dio ul. Stevana Samardžića i dio ul. Njegoševe

– u terminu od 10 do 14 sati:  Gotovuša

 

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Goransko, FEP, Seljani, Smriječno

 

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

 

 

  • 09/12/2021
© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio