Devastirana trafostanica u Nikšiću

Sinoć su nepoznata lica otuđila transformator sa stubne trafostanice 10/0.04 kV Sjenokosi opština Nikšič. Naime, nešto malo prije ponoći, na tom području došlo je do kratkotrajnog prekida u napajanju električnom energijom dijela dalekovoda Duklo 2 sa koje se napaja trafostanica Sjenokosi da bi jutros korisnici koji se napajaju sa pomenute trafostanice, prijavili dežurnoj službi da nemaju električnu energiju. Ekipa CEDIS-a je odmah po prijavi izašla na teren i zatekla devastiranu trafostanicu. Slučaj je prijavljeni Upravi policije – Centru  bezbjednosti u Nikšiću. Odmah nakon uviđaja preduzete su aktivnosti na zamjeni transformatora kada je i uspostavljeno uredno napajanje korisnika.

Naglašavamo da je svako neovlašćeno pristupanje elektroenergetskim objektima  izuzetno rizično. Zbog male materijalne koristi, pojedinci rizikuju  život, remete redovno napajanje električnom energijom i nanose materijalnu štetu koja znatno prevazilazi njihovu eventualnu dobit.

Ekipe CEDIS-a sprovode vanredne kontrole objekata i mreže, ali konstantan nadzor nad oko 5000 trafostanica I preko 20 hiljada kilometara nadzemnih vodova u Crnoj Gori nije moguće sprovesti. Šteta za CEDIS zbog ovakvih nedjela mjeri se desetinama hiljada eura. Medjutim, veći je problem što se na ovaj način mreža devastira I što korisnici ostaju bez napajanja električnom energijom duži vremenski period.

 

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio