Korisne informacije

Sve javne nabavke možete vidjeti na portalu Uprave za javne nabavke.

Pravilnik za postupanje CEDIS-a prilikom sprovodjenja postupka nabavke male vrijednosti možete pogledati OVDJE.

Pravilnik za postupanje CEDIS-a prilikom sprovodjenja hitnih nabavki možete pogledati OVDJE.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio