Čanj od danas dobija pouzdanije napajanje električnom energijom

Crnogorski elektrodistributivni sistem, danas (12.jula.2021.godine ) je pustio u rad novu trafostanicu 10/0.4 kV “Markičići” u Čanju. Taj objekat će značajno unaprijediti kvalitet napajanja električnom energijom naših korisnika u tom turističkom naselju a to podrazumijeva manji broj prekida i oštećenja naročito u periodu preopterećenja koja su aktuelna tokom špica sezone.

Opširnije

Na mreži TS “Popovići”

Ovih dana uvedena je u sistem novoizgrađena TS 35/10kV, 2x8MVA „Popovići“ u Baru, sa priključnim 35 i 10 kilovoltnim kablovskim vodovima. Izgradnjom ovih objekata, vrijednih 1,8 miliona eura, značajno je povećana sigurnost napajanja potrošača gradskog jezgra i prigradskih djelova grada pod Rumijom. U sklopu ovog, izuzetno značajnog projekta, izvršeno je,

Opširnije