Odbor direktora

 

Odbor direktora je organ upravljanja i rukovođenja Društvom čije odluke izvršavaju izvršni direktor, sekretar Društva i direktori funkcionalnih cjelina.

Odbor direktora je kolektivno tijelo od pet članova i njime rukovodi predsjednik. Zadaci ovog organa su definisani Statutom CEDIS-a. Odluke Odbora direktora sprovode izvršni menadžment i sekretar Društva.

Sadašnji Odbor direktora radi u sljedećem sastavu:

Rajko Radošević

Predsjednik Odbora direktora

Rajko Radošević rođen je 1963. godine u Nikšiću. Završio je Srednju elektrotehničku školu u Podgorici, dok je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore – odsjek Energetika.

U Elektroprivredu Crne Gore zapošljava se 1993.godine, gdje je obavljao više značajnih funkcija. Rajko je bio šef Odeljenja za održavanje, a zatim šef Odeljenja za mjerenje i kontrolu, pa šef Službe za održavanje 35 kV vazdušnih vodova.

U CEDIS-u je od početka samostalnog poslovanja, gdje je takođe bio šef Službe za održavanje 35kV vazdušnih vodova, a zatim šef Centra za održavanje 0,4kV i 10kV mreže, pa šef Centra za obuku.

Učestvovao je u realizaciji nekoliko većih projekata izgradnje objekata i infrastrukture CEDIS-a. Član je inženjerske komore Crne Gore. Posjeduje važeće licence za nadzor i izvođenje elektrotehničkih radova.

Rajko je oženjen i otac dvoje djece.



Jelena T. Bošnjak

član Odbora direktora

Jelena Bošnjak je rođena 1978. godine u Podgorici. U rodnom gradu završila je Srednju ekonomsku školu, a diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer Preduzetništvo i biznis. Na Institutu računovođa i revizora Crne Gore je 2015. godine stekla zvanje ovlašćenog računovođe.

Radni angažman započela je 2005.godine u Agenciji za nekretnine i turizam “Come Back” kao agent za nekretnine i finansijski direktor. U tom periodu bila je i asistent Američkom savjetu za internacionalnu edukaciju na realizaciji projekata JFDP (Junior Faculty Development Program) i ASMYLE (American Serbian Montenegro Youth Leadership Exchange).

Od 2007. do 2014. godine Jelena je u IGP FIDIJA bila menadžer za finansije i računovodstvo, a zatim prelazi u Lovćen banku, gdje je prvo bila referent za računovodstvo i izvještavanje, a zatim viši stručni saradnik za plan, analizu i izvještavanje. Tokom 2012. godine za MGR Freight System radila je ugovaranje i organizovanje transporta unutar SAD i Kanade, a od 2018. godine je zamjenik glavnog trezoriste, s tim što je u toku 2019. godine šest mjeseci bila i zamjenik ovlašćenog lica za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

Jelena je, takođe osnivač i koordinator za Sektor marketinga u humanitarnoj fondaciji Banka hrane.

Govori engleski, a služi se i italijanskim i japanskim jezikom. Posjeduje više certifikata, dobijenih od strane Frankfurt school of finance & Management, kao i certifikat o završenom specijalističkom seminaru – Instrumenti obezbjedjivanja potraživanja u pravu i praksi, te certifikat PR manager i dr.

Aktivno se bavila košarkom u ŽKK “Budućnost”.



Ilija Miljanić

član Odbora direktora

Ilija je rođen 1963. godine u Nikšiću, gdje je završio srednju školu – Pomoćni istraživač u matematici, a diplomirao je na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Titogradu – smjer Konstruktivni, gdje je završio i magistarske studije – smjer Menadžment i tehnologije građenja. Magistarski rad na temu “Izbor optimalne metode za uklanjanje objekata visokogradnje uz mjere zaštite na radu i zaštite životne sredine” predao je prije godinu, ali je odbrana odložena zbog pandemije koronavirusa.

Radno iskustvo prvo je sticao u u Rudnicima boksita u Nikšiću, gdje je u periodu od 1991. do 2016. godine obavljao poslove projektanta, stručnog nadzora, rukovođenja izvođenjem radova iz oblasti građevinarstva (visokogradnja, niskogradnja, hidrogradnja), kao i revidenta projekata i stručnog nadzora konstrukcija iz oblasti visokogradnje, te glavnog stručnog nadzora radova na magistralnim putevima Grahovo-Risan, Šavnik-Žabljak i dr. i tunelima “Sozina”, “Ivica” i td.

U maju 2016. godine prelazi u “Sab Gradnju” doo Nikšić, gdje je do 2018. godine obavljao poslove glavnog projektanta i stručnog nadzora prilikom izgradnje građevinskih objekata, a od marta do avgusta te godine bio je vodeći projektant i nadzor građevinskih konstrukcija u Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora. Nakon toga je u kompaniji Bast doo Nikšić bio vodeći projektant i nadzor građevinskih konstrukcija i stručni konsultant za sve građevinske objekte, te nadzor i revizor projekata.

Ilija posjeduje sve licence iz oblasti izvođenja i stručnog nadzora svih građevinskih objekata visokogradnje, niskogradnje i hidrogradnje od Ministarstva održivog razvija i turizma i dopunu od Ministarstva saobraćaja i pomorstva za složene građevinske objekate u niskogradnji i Ministarstva ekonomije. Takođe posjeduje i ovlašćenje za izradu tehničke dokumenatacije i građenje građevinskih objekata i za revizora tehničke dokumenatacije i stručnog nadzora nad građevinskim objektima, kao i ovlašćenje za složene inženjerske objekte i revizora za te objekte, te ovlašćenje Ministrastva ekonomije za složene iženjerske objekte i to: prenosne elektroenergetske objekte, podzemne dalekovode i trafostanice napona 35 kV i više, kao i za složene inženjerske objekte: postrojenja za skladištenja i pretakanje prirodgog gasa, kapaciteta više od 1000m3, naftnog tečnog gasa i postrojenja za skladištenje i pretakanje nafte i derivate kapaciteta većeg od 1000m3.

Procjenjivač je nepokretne imovine (građevinskih objekata i zemljišta) od 2002. godine, a ovlašćeni sudski vještak iz oblasti građevinarstva sa liste vještaka države Crne Gore od 1998. godine.



Miloš Krivokapić

član Odbora direktora

Miloš je rođen 1987. godine u Dubrovniku. Studije menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Podgorici završio je 2009. godine, a 2016. diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Od maja 2010. do juna 2012. godine bio je agent prodaje u kompaniji Studio Moderna – Crna Gora, jednoj od najvećih kompanija u Evropi koja koristi direktni marketing za prodaju. Tu je, između ostalog, rješavao zahtjeve i žalbe kupaca i upravljao i unapređivao odnose sa klijentima (CRM). Od juna do oktobra 2012. godine boravio je u SAD, gdje je radio kao prodavac, a od januara 2014. do decembra 2016. godine bio je službenik za podršku, animaciju i pozivni centar u Odeljenju maloprodaje Societe Generale banka. Od marta 2017. do septembra 2019. godine je kao službenik za podršku u Britanskoj kladionici radio na upravljanju odnosa sa klijentima širom svijeta, a nakon toga prelazi u Alucon Portonovi Kumbor, gdje je zadužen za rukovanje različitim alatima za radove na putnoj infrastrukturi, izolaciji cijevi i šahtama.

Miloš govori engleski i italijanski jezik.



Emir Sijarić

član Odbora direktora

Emir Sijarić je rođen 1980. godine u Bijelom Polju. Nosilac je diplome Luča u osnovnoj i srednjoj školi, dok je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore – smjer Telekomunikacije. Postdiplomske studije je pohađao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, smjer Menadžmenta informacionih sistema.

Od 2007. godine je zaposlen u Hipotekarnoj banci AD Podgorica gdje kao IT System Administrator radi na održavanju i razvoju bankarskih platformi i tehnologija. Njegov posao uključuje analizu, dizajniranje, instalaciju i održavanje sotvera, kao i popravku hardvera. Ima dugogodišnje iskustvo u implementaciji sigurnosnih polisa, kao i u pisanju, odnosno usaglašavanju dokumentacije u skladu sa revizorskim nalazima i zahtjevima centralnih bankarskih institucija. Odlikuje ga napredno poznavanje informacionih sistema baziranih na Microsoft tehnologiji, kao i neposredan, svakodnevni kontakt sa korisnicima u cilju rješavanja problema. Pored toga, profesionalno se bavi održavanjem sistema zaštite i čuvanje podataka na IBM Tivoli sistemima, te implementaciju sigurnosnih polisa. Zadužen je za kreiranje i implementaciju budžeta IT sistema banke u skladu sa procjenjenim razvojem i potrebama.

Govori engleski, kao i njemački jezik. Rekreativno se bavi sportom, učestvuje na maratonu i ponosan je otac Ene i Dina.



Veljko Vujović

Sekretar Društva

Veljko je rođen 1981. godine u Podgorici. Gimnaziju „Slobodan Škerović“ završio je 2000. godine, dok je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, diplomirao 2005. godine. Vujović je 2007. godine položio stručni ispit za rad u državnim organima, a do 2013. pravosudni i advokatski ispit.

Radni angažman je započeo 2006. kao pripravnik, a zatim i kao samostalni savjetnik u Upravnom sudu Crne Gore. Nakon gotovo devet godina rada u Upravnom sudu, prelazi na poziciju koordinatora za pravna pitanja u kompaniji Hemomont. U budvanskoj Opštini je bio zaposlen na poziciji šefa Kancelarije za borbu protiv korupcije, dok je od 2017. do 2019. godine radno iskustvo sticao i kao glavni administrator u Opštini Kotor.

Od marta tekuće godine do imenovanja u CEDIS – u bio je angažovan na poziciji v.d. sekretara u Ministarstvu ekonomskog razvoja.

Vujović je do decembra 2020. godine bio član Državne izborne komisije.

Tokom karijere često je angažovan kao član radnih grupa, konsultant na projektima, ili učesnik na seminarima, konferencijama, treninzima i obukama koji su za temu imali: upravni postupak, ljudske resurse, službeničke odnose, izborni proces, rodnu ravnopravnost, evropske integracije, lokalnu samoupravu itd.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio