U toku gradnja trafostanice “Velje Brdo”

Radovi na izgradnji million i 16 hiljada eura vrijedne trafostanice 35/10 kV “Velje Brdo”, započeti krajem prethodnog mjeseca, teku planiranom dinamikom. Gradnjom ovog objekta direktno poboljšanje kvaliteta u napajanju električnom energijom može očekivati oko 1.300 korisnika sa područja: Rogama, Veljeg Brda, Vranjskih Njiva, Miletinih Njiva, Drezge, Radeće, dijela Zagoriča, Pirepa… Takođe, bolje napajanje može očekivati i oko 300 korisnika sa područja Stare Zlatice, Smokovca i Doljana.

Infrastrukturna važnost nove trafostanice je posebno izražena imajući u vidu višegodišnji trend povećanja broja korisnika distributivne mreže na navedenim područjima, a otvara se i mogućnost za razvoj 10kV mreže i priključenje novih individualnih i stambeno-poslovnih objekata.

Projekat obuhvata izgradnju novog objekta trafostanice, ugradnju 35kV i 10kV vazduhom izolovanih postrojenja, zatim ugradnju transformatora (35/10kV 2 x 2,5MVA), kao i uklapanje trafostanice u postojeću mrežu. Trenutno se izvode građevinski radovi na objektu, a od 19. februara, kada je izvođač zvanično uveden u posao završen je temelj objekta, betonske uljne kade za transformatore i podrumski prostor za smjestaj kablova, dok su aktivnosti na izgradnji pregradnog zida između transformatora u toku. Izvođač radova je “Eminent” doo Podgorica, sa podugovaračima kompanijama “Eurozox” i “Geotin MNE”.

Puštanje objekta u pogon je planirano za kraj tekuće godine.

Dakle, realizacijom ovog projekta biće riješen problem preopterećenja dugih i nepouzdanih dalekovda “Danilovgrad” i “Vojni logor”, a formiranje nove napojne tačke je i preduslov za rasterećenje postojeće trafostanice 35/10kV “GORICA-B“. Dalekovod “Danilovgrad” biće reorganizovan u tri nova, značajno kraća 10kV voda, čime se postiže viši stepen sigurnosti i kvaliteta u isporuci električne energije za korisnike na području od Zagoriča do Veljeg Brda.

Osim ovog projekta, CEDIS na nivou primarne mreže, trenutno realizuje projekat izgradnje trafostanice 35/10kV “Duklo”, izgradnju 10kV postrojenja u trafostanici 110/10kV “Kličevo”, rekonstrukciju 10kV postrojenja u podgoričkoj TS 35/10kV “Centar”, dok je rekonstrukcija TS 35/10kV “Kumbor” u završnoj fazi. Za realizaciju navedenih investicija izdvojeno je oko 5.6 miliona eura. Paralelno se realizuju aktivnosti u sklopu druge godine projekata revitalizacije srednjenaponske i niskonaponske mreže na ruralnom području širom Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova na projektima revitalizacije iznosi oko 26 miliona eura.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio